To już taka świecka tradycja. Kolejni studenci psychologii Uniwersytet WSB Merito Opole - wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa odwiedzili Nasze mury. Obserwują, dopytują a my odpowiadamy i zachęcamy żeby zasilić nasze szeregi. W dni 18 czerwca oraz 1 i 2 lipca były dla nich pełne wrażeń. To cenne doświadczenie dla tych młodych ludzi, ponieważ teorię którą posiedli na wykładach mogą porównać z praktyką i realiami zakładu karnego. W ramach przedmiotu Psychologia Resocjalizacji i Readaptacji mieli możliwość zapoznać się ze specyfiką pracy w naszej jednostce oraz porozmawiać z doświadczonymi praktykami. O swojej przygodzie ze służbą opowiedziała mjr Magdalena Jankowska-Guściora, służbowo
z-ca dyrektora, a z pasji doświadczony psycholog penitencjarny.

Lubimy takie spotkania i oczywiście zapraszamy ponownie.

zdjęcia: mjr Magdalena Jankowska-Guściora

tekst: ppor. Łukasz Wojciechowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej