W dniu 19 lutego 2024 r. Dyrektor Generalny Służby Więziennej powołał mjr. Romana Pawlusia na stanowisko Dyrektora Aresztu Śledczego w Opolu.

Mjr Roman Pawluś od początku kariery służbowej związany był z Zakładem Karnym w Głubczycach. Rozpoczął służbę w październiku 2008 roku na stanowisku młodszego wychowawcy w dziale penitencjarnym, a od sierpnia 2017 roku pełnił funkcję kierownika działu penitencjarnego. Z dniem 1 lutego 2022 roku został powołany na stanowisko dyrektora Zakładu Karnego w Głubczycach, którym kierował do tej pory.

Mjr Roman Pawluś ma wykształcenie wyższe magisterskie. Ukończył Politechnikę Opolską na kierunku Wychowanie Fizyczne oraz studia podyplomowe w zakresie Prawo Karne Wykonawcze na Uniwersytecie Wrocławskim.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej