6 października br. w Oddziale Zewnętrznym w Turawie odbyło się szkolenie i ćwiczenie ochronne pod kryptonimem „Konflikt”. Wzięli w nim udział funkcjonariusze i pracownicy Oddziału Zewnętrznego w Turawie oraz Aresztu Śledczego w Opolu.

Ćwiczenia zrealizowane zostały przy współpracy z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą nr 1 Państwowej Straży Pożarnej w Opolu oraz Komendą Miejską Policji w Opolu. Scenariusz przedsięwzięcia przewidywał poważne naruszenie porządku i bezpieczeństwa w jednostce. Stanowił także okazję do praktycznego sprawdzenia i wykorzystania procedur działania poszczególnych służb na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej. W ramach ćwiczeń przeprowadzono symulację zabarykadowania się dwóch osadzonych kobiet w pomieszczeniu siłowni oraz interwencji funkcjonariuszy aresztu, mającej na celu przywrócenie porządku. Dodatkowo funkcjonariusze zmierzyli się z zagrożeniem pożarowym. Do korytarza jednego z pawilonów mieszkalnych oraz znajdujących się w nim cel, zaczął dostawać się dym. Przeprowadzono ewakuację osadzonych oraz likwidację zagrożenia pożarowego przy wsparciu Straży Pożarnej.

Przebieg ćwiczeń oceniono pozytywnie. Pozwoliły one bowiem stwierdzić, że funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego w Turawie i Aresztu Śledczego w Opolu oraz formacji wspierających, są bardzo dobrze przygotowani do likwidacji realnych zagrożeń i sytuacji kryzysowych.

Tekst: ppor. Dawid Makowski
Zdjęcia: mjr Przemysław Zwiech

Video

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej