W Areszcie Śledczym w Opolu prowadzony jest kurs brukarza.

 

W okresie od dnia 05.07.2021 roku do 23.07.2021 roku na terenie opolskiego aresztu śledczego realizowany jest kurs brukarza. Szkolenie połączone jest z aktywizacją zawodową. Uczestniczy w nim 10 osadzonych mężczyzn, którzy po teoretycznym przeszkoleniu mogli wziąć udział w zajęciach praktycznych realizowanych na terenie tutejszej jednostki. Osadzeni biorący udział w kursie uczestniczą w bloku zajęć aktywizujących ich do samodzielnego i aktywnego poszukiwania pracy po opuszczeniu zakładu karnego.

 

Tekst i zdjęcia: mjr Przemysław Zwiech

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej