19 czerwca 2023 r. odbyła się uroczystość nadania sztandaru Aresztowi Śledczemu w Opolu.

Święto opolskiej jednostki rozpoczęła msza święta w kościele seminaryjno-akademickim p.w. św. Jadwigi Śląskiej w Opolu. Po nabożeństwie funkcjonariusze Służby Więziennej oraz zaproszeni goście udali się do auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, gdzie odbyła się główna część ceremonii. 

W uroczystości nadania sztandaru opolskiemu aresztowi wzięli udział: wiceminister sprawiedliwości Piotr Cieplucha, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Janusz Kowalski, Dyrektor Biura Wojewody Opolskiego Violetta Kozakiewicz, w imieniu Marszałka Województwa Opolskiego - Andrzej Buły, Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki Remigiusz Widera, zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej płk Krzysztof Stefanowski, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Opolu płk Andrzej Tesarewicz, przewodniczący NSZZFiPW Czesław Tuła, przewodniczący Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Funkcjonariuszy i Pracowników SW w Zakładzie Karnym w Brzegu Rafał Mróz oraz przedstawiciele władz państwowych, administracji samorządowej, wymiaru sprawiedliwości, funkcjonariusze innych służb mundurowych, a także przedstawiciele świata nauki, kultury i osoby reprezentujące różne instytucje, duchowni, z którymi administracja aresztu współpracuje na wielu płaszczyznach.

Sztandar po poświęceniu przez biskupa diecezji opolskiej ks. Waldemar Musioła minister Cieplucha przekazał na ręce mjra Mariusza Gąski, Dyrektora Aresztu Śledczego w Opolu. Następnie w drzewce sztandaru zostały wbite gwoździe honorowe i pamiątkowe, a zaproszeni goście dokonali wpisów do księgi pamiątkowej.

W swoim wystąpieniu Piotr Cieplucha pogratulował funkcjonariuszom i pracownikom Aresztu Śledczego w Opolu, mówiąc, że sztandar to symbol męstwa, honoru i przywiązania do ojczyzny.

Minister Kowalski, gratulując opolskiej załodze, powiedział: - Służba Więzienna jest mi bliska, dlatego bardzo ważną kwestią dla mnie jest poprawa warunków pełnienia służby wszystkich funkcjonariuszy.

Uroczystość nadania sztandaru opolskiej jednostce podsumował płk Krzysztof Stefanowski. - Celem naszej pracy jest dobro Polski, służba społeczeństwu, wierności, konstytucji, poszanowanie godności ludzkiej oraz skuteczna izolacja osadzonych.

Fundatorem sztandaru jest Polska Grupa SW Przedsiębiorstwo Państwowe. Jako symbol zaszczytnej służby dla dobra Rzeczpospolitej Polskiej, męstwa, godności, odpowiedzialności i dumy będzie on obecny podczas obchodów świąt narodowych i państwowych, uroczystościach o charakterze patriotycznym i religijnym, w czasie wręczania funkcjonariuszom nominacji na wyższe stopnie, wręczanie im orderów i odznaczeń.  

 

Tekst: chor. sztab. Marcin Owczarz

Zdjęcia: ppor. Paweł Cyrulik

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej