Funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego w Turawie podczas kontroli paczek i przychodzącej do osadzonych korespondencji, udaremnili próbę przemytu przedmiotu niedozwolonego na teren jednostki.

Dzięki czujności funkcjonariuszy ochrony po raz kolejny powstrzymana została próba nielegalnego przekazania przedmiotu niedozwolonego na teren jednostki, tym razem był to telefon wraz z ładowarką i kartą SIM. Znalezione w paczce zaadresowanej do jednej z osadzonych przedmioty zabezpieczono, a Dyrektor jednostki wszczął czynności wyjaśniające.

Niestety dla „przemytników” noworoczna rozmowa odbędzie się przy użyciu aparatu samoinkasującego.

Tekst: ppor. Dawid Makowski
Zdjęcia: mjr Radosław Czarny

Video

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej