13 grudnia 1981 roku na terenie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, uchwałą Rady Państwa wprowadzono, niezgodnie z Konstytucją Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej stan wojenny. W okresie do 22 lipca 1983 roku internowano i represjonowano około 10 000 działaczy związanych z Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym „Solidarność”. 40 lat po tych wydarzeniach, wspólnie z przedstawicielami Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa przy Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu, uroczyście upamiętniliśmy trud i cierpienie, jakie ponieśli działacze wolnościowi represjonowani przez władze komunistyczne.

Na murze Aresztu Śledczego w Opolu odsłonięta została tablica pamiątkowa na cześć osób internowanych w okresie stanu wojennego. Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 10.00. Poprowadził je Naczelnik Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa przy Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu pan Wojciech Trębacz. Służbę Więzienną reprezentował Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Opolu płk Artur Koczerba oraz Dyrektor Aresztu Śledczego w Opolu kpt. Mariusz Gąska. Przy tablicy wystawiony został posterunek honorowy w składzie: kpr. Daniel Kozłowski oraz plut. Przemysław Ćwikliński. Po uroczystej laudacji, uczestniczący w uroczystości goście, przedstawiciele władz wojewódzkich oraz miasta Opola, samorządowcy,  członkowie IPN-u oraz przedstawiciele Służby Więziennej złożyli wiązanki pod odsłonięta tablicą pamiątkową, oddając honory należne represjonowanym działaczom niepodległościowym okresu stanu wojennego.

Po zakończeniu uroczystości przed Aresztem Śledczym w Opolu, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Opolu oraz Dyrektor Aresztu Śledczego w Opolu udali się do Urzędu Wojewódzkiego w Opolu gdzie w sali im. Lecha Kaczyńskiego uczestniczyli w oficjalnym otwarciu wystawy "Stan wojenny 13 grudnia 1981 roku" w całości poświęconej osobom internowanym i ich działalności.

Zwieńczeniem dnia była premiera filmu dokumentalnego "Więźniowie bez wyroku" w reżyserii Dariusza Debernego produkcji TVP 3 Opole, która z udziałem władz wojewódzkich, działaczy opozycyjnych i solidarnościowych, bohaterów filmu oraz kierownictwa stacji odbyła się wieczorem w opolskim kinie Helios. Zdjęcia do filmu z udziałem internowanych Bogusława Bardona i Wesława Ukleji zrealizowane zostały m.in. w Areszcie Śledczym w Opolu, Zakładzie Karnym w Nysie i Oddziale Zewnętrznym w Grodkowie. Podczas premiery Służbę Więzienną reprezentowali: Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Opolu płk Artur Koczerba, Dyrektor Zakładu Karnego w Brzegu mjr Tomasz Jastrzębski i Zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego w Opolu mjr Magdalena Jankowska - Guściora.

Tekst i zdjęcia: ppor. Dawid Makowski, kpt. Katarzyna Idziorek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej