Rozkazem personalnym z dnia 23 lipca 2021 roku, płk Artur Koczerba – Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Opolu, powołał na stanowisko zastępcy dyrektora Aresztu Śledczego w Opolu mjr Magdalenę Jankowską - Guściorę, dotychczas wykonującą zadania specjalisty Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Opolu.

W imieniu Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Opolu, nowego zastępcę dyrektora opolskiego aresztu śledczego na uroczystej odprawie przedstawił dzisiaj kadrze jednostki kpt. Tomasz Iwaniuk, specjalista Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Opolu.

Mjr Magdalena Jankowska - Guściora rozpoczęła służbę w październiku 2005 r. na stanowisku mł. psychologa działu penitencjarnego w Areszcie Śledczym w Opolu. Następnie obejmowała kolejno stanowiska: psychologa (2009) i st. psychologa (2011), aby w roku 2013 otrzymać awans na stanowisko st. inspektora, a następnie w 2019 roku specjalisty w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Opolu.

Mjr Magdalena Jankowska - Guściora w 2005 roku ukończyła studia magisterskie na kierunku psychologia na Uniwesytecie Śląskim w Katowicach. W roku 2009 ukończyła studia podyplomowe w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie - Diagnoza psychologiczna w praktyce klinicznej. Natomiast w 2013 roku studia podyplomowe na kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi na Politechnice Opolskiej.

Opracowanie: kpt. Katarzyna Idziorek
Zdjęcia: mł. chor. Marcin Śmieszek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej