W dniach 3 oraz 17 czerwca br. Areszt Śledczy w Opolu gościł studentów pedagogiki z Uniwersytetu Wyższej Szkoły Bankowej Merito w Opolu.

W ramach przedmiotu Psychologia Resocjalizacji i Readaptacji mieli możliwość zapoznać się ze specyfiką pracy w naszej jednostce oraz porozmawiać z doświadczonymi praktykami. O swojej przygodzie ze służbą opowiedziała mjr Magdalena Jankowska-Guściora, służbowo z-ca dyrektora, a z pasji doświadczony psycholog penitencjarny.

Młodym adeptom pedagogiki zaprezentowano ofertę rekrutacyjną REKRUTACJA i korzyści z podjęcia tej drogi kariery zawodowej.

Zdjęcia: mjr Magdalena Jankowska-Guściora

Tekst: ppor. Łukasz Wojciechowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej