W okresie od 27 lipca br. do 12 sierpnia br. na terenie opolskiego aresztu śledczego ze środków Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej realizowany jest kurs malarza połączony z aktywizacją zawodową.

Naukę zawodu rozpoczęło 10 skazanych. Kursy zawodowe stanowią w naszej jednostce jedną z podstawowych form resocjalizacji i readaptacji osób skazanych. Mają na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów, tak aby ułatwić im powrót na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności. Podczas kursów osadzeni nabywają wiedzę teoretyczną oraz umiejętności zawodowe pozwalające na samodzielną pracę w zawodzie. Ponadto uczą się technik udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz uczestniczą w bloku zajęć aktywizujących ich do samodzielnego i aktywnego poszukiwania pracy po opuszczeniu zakładu karnego.

Tekst i zdjęcia: ppor. Dawid Makowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej