Dzięki wieloletniej współpracy Aresztu Śledczego w Opolu z Komendą Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, dwunastu funkcjonariuszy naszej jednostki poddanych zostało specjalistycznemu szkoleniu przeprowadzonemu w ośrodku szkoleniowym w/w komendy.

Przed przystąpieniem do praktycznej części treningu jego uczestnicy przeszli badania lekarskie oraz pozytywnie ukończyli próby sprawdzające ich wydolność, także uczestniczyli w instruktażu z zakresu obsługi sprzętu oraz BHP.

Następnie funkcjonariusze pod bacznym okiem strażaków rozpoczęli trening ogniowy doskonaląc umiejętność obsługi sprzętu pożarniczego, technik operowania prądami gaśniczymi w terenie otwartym oraz pomieszczeniach zamkniętych, a także w obsłudze i użytkowaniu sprzętu ochrony układu oddechowego.

Nasi funkcjonariusze mieli okazję pokonać "Ścieżkę treningową" na której musieli poruszać się w wąskich, zaciemnionych i zadymionych korytarzach, przy dużym wzroście temperatury otoczenia. Następnie na poligonie zewnętrznym trenowali technikę użycia prądów gaśniczych. Punktem kulminacyjnym szkolenia był "Trenażer pożarowy" tzn. obiekt, w którym wywoływany jest w warunkach kontrolnych realny pożar w pomieszczeniu zamkniętym, co wiąże się ze wzrostem temperatury, powstawaniem dymu oraz związków toksycznych i drażniących. Nasi strażacy mieli okazję przebywać w nim w trakcie rozwoju pożaru, a następnie przy wykorzystaniu prądów gaśniczych ugasić pożar.

Podstawowym celem szkolenia było doskonalenie praktycznych umiejętności i nabycie realnego doświadczenia przez funkcjonariuszy aresztu, które to może być przydatne w celu szybkiego i skutecznego reagowania na zagrożenie pożarowe w jednostce. Ponadto umożliwiło wymianę praktycznych informacji oraz wiedzy z funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej, którzy w tej dziedzinie są wybitnymi profesjonalistami.

Galeria

Tekst: kpt. Artur Kloza, ppor. Dawid Makowski

Zdjęcia: ppor. Dawid Makowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej