Dzięki współpracy z największą opolską uczelnią wyższą gościliśmy w Areszcie Śledczym w Opolu studentów IV roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, będących jednocześnie członkami „Kliniki Prawa” sekcji prawa karnego i penitencjarnego.

Studentów wraz z ich opiekunem mgr Jerzym Korwinem Małaczyńskim przywitali w murach aresztu zastępca dyrektora mjr Magdalena Jankowska - Guściora oraz kierownik działu ochrony por. Marek Wiącek. Przyszłym prawnikom przedstawiono zakres i specyfikę działalności Służby Więziennej. Zapoznano ze strukturą organizacyjną aresztu śledczego, a także zadaniami realizowanymi przez poszczególne działy. Kierownik działu ochrony por. Marek Wiącek oraz starszy psycholog dr Bartosz Kwiatkowski oprowadzili studentów po oddziałach mieszkalnych oraz omówili zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej, a także zaprezentowali wybrane środki ochrony osobistej.

Młodzi prawnicy wykazywali duże zainteresowanie praktyczną stroną pracy penitencjarnej oraz rzeczywistością, w jakiej funkcjonują skazani i osoby tymczasowo aresztowane. W informacjach zwrotnych studenci dziękowali za możliwość poznania realiów więziennych, co jak twierdzą pomoże im w wykonywaniu zawodu prawnika. Spotkanie było doskonałą okazją do promocji Służby Więziennej oraz zachęcenia studentów do ewentualnego wstąpienia w szeregi naszej formacji.

Tekst: ppor. Dawid Makowski
Zdjęcia: por. Marek Wiącek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej