W ramach działań kulturalno – oświatowych, ukierunkowanych na edukację osadzonych oraz kształtowanie w nich odczuć i postaw patriotycznych, w dniu 21 stycznia 2023 r., dzięki uprzejmości Instytutu Pamięci Narodowej skazane kobiety przebywające w Areszcie Śledczym w Opolu wraz z wychowawcami wysłuchały ciekawej prelekcji pana dr Piotra Rucińskiego oraz obejrzały wystawę p.n. Z MIŁOŚCI DO POLSKI-ARMIA KRAJOWA.

Ekspozycja plenerowa poświęcona tej największej – w okupowanej przez Niemców Europie – podziemnej formacji militarnej została przygotowana przez Biuro Edukacji Narodowej IPN, z okazji przypadającej w ubiegłym roku osiemdziesiątej rocznicy przemianowania Związku Walki Zbrojnej na Armię Krajową. Pierwsze otwarcie wystawy, składającej się z 87 plansz, odbyło się 14 lutego 2022 r. Ekspozycja prezentowana jest w dużych ośrodkach miejskich na terenie całego kraju i można zobaczyć ją w miejscach ogólnodostępnych dla zwiedzających.

Wystawa przedstawia genezę powstania Armi Krajowej na tle ówczesnej sytuacji politycznej Polski i Europy, a także wprowadza odbiorcę w struktury Polskiego Państwa Podziemnego oraz ukazuje portrety dowódców i najwybitniejszych oficerów AK. Wiele miejsca poświęcono również Powstaniu Warszawskiemu i losom jej żołnierzy po rozwiązaniu Armii Krajowej i przekształceniu jej w Delegaturę Sił Zbrojnych na Kraj, a potem Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość”, które kontynuowało walkę z okupantem sowieckim.

Inicjatywa spełniła nie tylko funkcję edukacyjną, ale również wychowawczą i stanowiła element zaplanowanych przez kadrę jednostki oddziaływań ukierunkowanych na wzbudzanie w skazanych poczucia przynależności narodowej oraz wskazania im patriotycznych wzorców postępowania i działania na rzecz Ojczyzny, których wzór stanowiło życie i śmierć bohaterów nieopodległościowych.

 

tekst: mjr Anna Wójcicka, materiały IPN

zdjęcia: mjr Anna Wójcicka

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej