22 marca 2022 roku Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Łodzi płk Jarosław Banasik powołał na stanowisko zastępcy Dyrektora Aresztu Śledczego w Ostrowie Wielkopolskim por. Sylwię Strzelec.

Porucznik Sylwia Strzelec służbę rozpoczęła w czerwcu 2009 roku w Zakładzie Karnym w Kaliszu na samodzielnym stanowosku ds. kadr. Przez większość swojej kariery była związany z zagadnieniami penitencjarnymi. Od marca 2015 roku pełniła służbę jako młodszy wychowawca w Areszcie Śledczym w Ostrowie Wielkoplskim. Ostatnio zajmowała stanowisko Kierownika Oddziału Zewnętrznego w Kaliszu Aresztu Śledczego w Ostrowie Wielkopolskim.

 

tekst: por. Michał Łuczkanin

zdjęcia: kpt. Paweł Wochal

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej