Areszt Śledczy w Ostrowie Wielkopolskim odwiedzili studenci Wydziału Pedagogiczno – Artystycznego w Kaliszu Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Porozumienie

Wizyta jest możliwa dzięki podpisanemu porozumieniu. Jej celem było zapoznanie ze specyfiką zadań realizowanych przez Służbę Więzienną, zasadami funkcjonowania jednostek penitencjarnych oraz warunkami pracy w poszczególnych pionach służb.

 

Więzienie okiem funkcjonariuszy

Gości przywitała por. Sylwia Strzelec, Zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego w Ostrowie Wielkopolskim. Funkcjonariusz Działu Kadr udzielił praktycznych informacji dotyczących zasad naboru do formacji i wymagań stawianych kandydatom. Funkcjonariusze Działu Ochrony dokonali praktycznej prezentacji wyposażenia i uzbrojenia pozostającego do dyspozycji służby. Funkcjonariusze Działu Penitencjarnego, opowiadając o oddziaływaniach resocjalizacyjnych, pokazywali rękodzieła wykonane przez osadzonych.

 

Bezpośrednie doświadczenie

Dla wzmocnienia siły przekazu, nasi goście zostali także oprowadzani po jednostce po to, by osobiście przekonać się, jak wygląda tutejsze centrum przyjęć, oddziały mieszkalne i  pola spacerowe.

 

 

Tekst: por. Michał Łuczkanin

Zdjęcia: st. chor. Daniel Pawlak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej