Dnia 12 lipca 2023 roku w Areszcie Śledczym w Piotrkowie Trybunalskim odbyła się uroczystość wręczenia funkcjonariuszom tutejszej jednostki penitencjarnej odznak "Za zasługi dla Więziennictwa" oraz aktów nadania wyższych stopni służbowych z okazji przypadającego na dzień 29 czerwca Święta Służby Więziennej.

Uroczystość miała szczególny charakter, ponieważ po raz pierwszy odbyła się w asyście sztandaru jednostki. Odznaki oraz akty nadania wyższych stopni służbowych wręczył wyróżnionym funkcjonariuszom Zastępca Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Łodzi mjr Jakub Białkowski.

Zastępca Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Łodzi mjr Jakub Białkowski pogratulował odznaczonym i awansowanym. Wskazał szczególną rolę doświadczonej kadry jednostki w procesie kształtowania właściwych postaw oraz budowaniu doświadczenia młodszych stażem koleżanek i kolegów. Przekazał także podziękowania dla rodzin i bliskich funkcjonariuszy.

Zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim ppłk Krystian Sobczak pogratulował kadrze także we własnym imieniu. Podkreślił jej rzetelność i zaangażowanie w realizację bieżących zadań. Do gratulacji przyłączyli się także Zastępcy Dyrektora Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim ppłk Tomasz Witkowski oraz kpt. Jarosław Hendzlik.

Awans na wyższe stopnie służbowe otrzymało 49 funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim, w tym:

- 6 funkcjonariuszy w korpusie oficerów,

- 8 funkcjonariuszy w korpusie chorążych,

- 31 funkcjonariuszy w korpusie podoficerów,

- 4 funkcjonariuszy w korpusie szeregowych.

Ponadto 4 funkcjonariuszy otrzymało odznaki „Za zasługi dla Więziennictwa”.

 

chor. Bartosz Wojtaniec 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej