W ramach współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Piotrkowie Trybunalskim w dniu 29 maja 2024 roku, artyści grupy teatralnej „Boczny Tor” wystawili spektakl „Na bujanym fotelu” w reżyserii Aleksandra Książczaka.

Współpraca aresztu z instytucjami kultury daje możliwość uczestnictwa w kulturze osobom narażonym na wykluczenie społeczne, m.in. ze względu na bariery prawne i miejsce w jakim się znaleźli.

Zainteresowanie ze strony skazanych, tym niecodziennym wydarzeniem w jednostce penitencjarnej, było ogromne. Konieczność zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w areszcie, który jest przeznaczony przede wszystkim dla tymczasowo aresztowanych i recydywistów skierowanych do odbywania kary w ZK typu zamkniętego skutkowało tym, że spektakl obejrzeć mogło maksymalnie kilkudziesięciu z nich. Atmosfera była wyjątkowa, a część skazanych po raz pierwszy w życiu mogło na żywo oglądać artystów na scenie. Spektakl, który powstał na podstawie poezji jego reżysera, odbył się w świetlicy centralnej aresztu. Kadra penitencjarna uczestnicząca w spektaklu poza walorami artystycznymi docenia jego olbrzymi potencjał resocjalizacyjny. Wydarzenie to jeszcze długo będzie wykorzystywane jako przyczynek do oddziaływań wychowawczych podejmowanych wobec osadzonych.

mjr Daniel Bujak, rzecznik prasowy Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej