W celu doskonalenia kadry penitencjarnej Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim w przeciwdziałaniu zorganizowanym grupom przestępczym w dniu 19 października 2022 roku zapoznała się ona z wynikami polskich i zagranicznych badań dotyczących tego zjawiska

Na terenie piotrkowskiej jednostki odbył się wykład profesora Uniwersytetu Łódzkiego (Centrum Analiz, Modelowania i Nauk Obliczeniowych) oraz Akademii Nauk Stosowanych w Pile (Katedra Kryminalistyki) Piotra Chomczyńskiego pt. „Kariery kryminalne członków zorganizowanych grup przestępczych. Wyniki badań polskich i zagranicznych.” Wykład miał na celu pogłębienie wiedzy funkcjonariuszy na temat działalności grup przestępczych, która nie kończy się na murach Zakładów Karnych i Aresztów Śledczych, a próbuje przenikać także na ich teren. Na przykładach z całego świata, w szczególności krajów Ameryki Południowej, profesor Chomczyński przedstawił jak członkowie zorganizowanych struktur działają w nich pomimo przebywania w izolacji więziennej i jak przywódcy świata przestępczego kierują podległymi sobie organizacjami przestępczymi zza krat. Spotkanie z profesorem Uniwersytetu Łódzkiego było możliwe dzięki staraniom kierownictwa piotrkowskiego aresztu.

 

kpt. Cezary Jabłoński, rzecznik prasowy Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej