1 lutego 2023 roku odwiedzili nas uczniowie II LO z Tomaszowa Mazowieckiego

Głównym tematem spotkania była szeroko rozumiana edukacja prawna młodzieży, ale rozmawialiśmy również o warunkach pracy w Areszcie Śledczym w Piotrkowie Trybunalskim, naborze do służby i Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości ponieważ licealiści po ukończeniu szkoły średniej będą mogli zasilić szeregi naszej formacji. Z uczniami II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego z Tomaszowa Mazowieckiego spotkali się starsi wychowawcy działu penitencjarnego mjr Daniel Bujak oraz kpt. Cezary Jabłoński. O swojej pracy opowiadali także funkcjonariusze innych działów, których odwiedziliśmy w ich miejscach pełnienia służby. W czasie wizyty licealiści zapoznali się z naszym wyposażeniem, uzbrojeniem, umundurowaniem i środkami ochrony osobistej. Dowiedzieli się jakie zadania ma Służba Więzienna i jakie prowadzimy oddziaływania resocjalizacyjne wobec skazanych. Poznali także infrastrukturę jednostki oraz stosowane zabezpieczenia techniczno-ochronne.
 

kpt. Cezary Jabłoński, rzecznik prasowy Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej