W sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa (SARS-CoV-2)

Mając na uwadze konieczność kontynuowania podjętych działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu wyeliminowania źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus SARS-CoV-2, wprowadza się co następuje:

Począwszy od dnia 01 kwietnia 2022 roku do dnia 30 kwietnia 2022 roku, na terenie Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim i OZ w Goleszach ogranicza się udzielanie widzeń, które będą realizowane według poniższych uregulowań:

  • W widzeniu będą mogły uczestniczyć dwie osoby pełnoletnie i niepełnoletnie dziecko osadzonego lub jedna osoba pełnoletnia i dwoje niepełnoletnich dzieci osadzonego.
  • Widzenia nie będą podlegały łączeniu, czas widzenia nie będzie mógł przekroczyć jednej godziny.
  • Widzenia nie będą udzielane w formie nagród i ulg.
  • Widzenia będą się odbywały wyłącznie w ustalonych wcześniej godzinach.
  • widzenia, za wyjątkiem widzeń z osobami wymienionymi w art. 8§3 kkw., nie będą udzielane osadzonym przebywającym w celach przejściowych.
  • wejście na teren jednostki odbywało się będzie po spełnieniu formalnych wymogów obowiązujących przed wprowadzeniem stanu epidemii na terenie Polski.
Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej