10 skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w piotrkowskim areszcie kończy właśnie kurs zawodowy

Osoby pozbawione wolności, w czasie odbywania kary mogą uzyskać kwalifikacje zawodowe w bardzo różnych zawodach. Tym razem osadzeni są w trakcie zdobywania kwalifikacji w zawodzie malarza. Administracja organizując szkolenia bierze pod uwagę przede wszystkim zapotrzebowanie na rynku pracy stąd dużo kursów, po których osadzeni znajdą pracę w sektorze budowlanym. Po ukończeniu szkoleń część kursantów jest zatrudniana przez administrację aresztu i  pracuje w czasie odbywania pozostałej części kary pozbawienia wolności zdobywając niezbędne doświadczenie. Kurs zawodowy zrealizowany został ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości.

mjr Daniel Bujak, rzecznik prasowy Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim

zdjęcia: kpt. Cezary Jabłoński

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej