20 października 2022 roku obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Mediacji, a w dniach 17-21.10.2022 roku Tydzień Mediacji. W tym czasie w całej Polsce odbywają się liczne wydarzenia promujące pozasądowe metody rozwiązywania sporów. W wydarzeniach udział biorą mediatorzy, sędziowie oraz przedstawiciele różnych zawodów zainteresowanych tą tematyką, w tym Służba Więzienna

Międzynarodowy Dzień Mediacji to ogólnoświatowe święto służące popularyzacji wiedzy związanej z metodami pokojowego rozwiązywania konfliktów, takich jak: arbitraż, mediacja, koncylidacja. Święto zainicjowała amerykańska organizacja Association for Conflict Resolution (ACR) w 2005 roku. W Polsce pierwsze obchody Międzynarodowego Dnia Mediacji zorganizowano w 2008 roku. W 2013 roku Ministerstwo Sprawiedliwości zaproponowało mediatorom, aby z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji obchodzić w Polsce Tydzień Mediacji. Służba Więzienna włącza się do działań na rzecz promocji mediacji poprzez organizowanie spotkań mających na celu propagowanie idei pozasądowego rozwiązywania sporów i mediacji.

Ważne by idea mediacji trafiła do jak największego grona odbiorców, stąd w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji prowadzone są różne działania mające na celu dostarczenie wiedzy na temat korzyści z mediacji, jej przebiegu, czy kosztów. Wśród korzyści warto wymienić możliwość szybkiego, samodzielnego i taniego rozwiązania konfliktu przez obie strony, a także zachowanie korzystnego wizerunku oraz utrzymanie wzajemnych relacji. Konflikty są nieodłączną częścią naszego życia. Trudno ich uniknąć, wywołują stres, często zostawiają rysę na naszym wizerunku. Dzięki mediacji można jednak ominąć wiele formalności i niepotrzebnych nerwów. Jeśli obie strony są chętne do załagodzenia sporu, to sprawa wcale nie musi zakończyć się w sądzie.

Od początku trwania tygodnia mediacji w Zakładach Karnych i Aresztach Śledczych prowadzona jest kampania informacyjna dla osadzonych dotycząca pozasądowego rozwiązywania sporów. Służba Więzienna włącza się do wspólnych działań na rzecz promocji mediacji poprzez udzielenie zainteresowanym osadzonym stosownych informacji dotyczących postępowania mediacyjnego w zakresie spraw karnych, cywilnych i rodzinnych. Poza indywidualnymi rozmowami oraz spotkaniami grupowymi z mediatorem kadra penitencjarna rozpowszechnia wśród osadzonych broszury i ulotki informacyjne, a w zakładowych radiowęzłach emitowane są audycje dotyczące mediacji.

19 października 2022 roku z osadzonymi spotkały się także mediatorki Panie Milena Zuchora-Grzejdziak i Grażyna Magiera z Polskiego Centrum Mediacji, które w przystępny sposób przedstawiły skazanym ideę mediacji.

 

kpt. Cezary Jabłoński, rzecznik prasowy Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej