Kandydaci na funkcjonariuszy mogą składać dokumenty do dnia 2 listopada 2022 roku

W Areszcie Śledczym w Piotrkowie Trybunalskim są etaty dla wychowawców, kwatermistrzów, pielęgniarki/pielęgniarza/ratownika medycznego oraz w dziale ochrony. Wymagania i szczegóły dotyczące naboru do piotrkowskiej jednostki penitencjarnej w poniższych linkach:

STRAŻNIK DZIAŁU OCHRONY (funkcjonariusz SW)

MŁODSZY WYCHOWAWCA DZIAŁU PENITENCJARNEGO (funkcjonariusz SW)

MŁODSZY REFERENTDZIAŁU KWATERMISTRZOWSKIEGO  (funkcjonariusz SW)

MŁODSZA PIELĘGNIARKA/ MŁODSZY PIELĘGNIARZ, MŁODSZY RATOWNIK MEDYCZNY (funkcjonariusz SW)

Poniżej informacje o aktualnym naborze w pozostałych jednostkach okręgu łódzkiego:

PRACA OISW ŁÓDŹ

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących procedury naboru i warunków służby zachęcamy do kontaktu telefonicznego: 572 006 108. Szczegółowych informacji udzieli funkcjonariusz działu kadrowo-organizacyjnego.

 

kpt. Cezary Jabłoński, rzecznik prasowy Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej