23 listopada 2023 roku, na zaproszenie ZSP nr 2, spotkaliśmy się z uczniami w ramach programu „Otwarta firma. Ze szkoły na rynek pracy”.

Spotkanie miało na celu przybliżenie przyszłym absolwentom szkoły średniej możliwości podjęcia pracy w służbach mundurowych, w tym w Służbie Więziennej. Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim realizuje program „Otwarta firma. Ze szkoły na rynek pracy” do którego został zaproszony Areszt Śledczy w Piotrkowie Trybunalskim. Funkcjonariuszka działu kadrowo-organizacyjnego oraz rzecznik prasowy piotrkowskiej jednostki penitencjarnej zapoznali uczniów z zadaniami realizowanymi przez funkcjonariuszy Służby Więziennej. Omówili warunki jakie musi spełniać kandydat do służby, jak wygląda proces rekrutacji, jakie ma obowiązki i na jakie korzyści może liczyć osoba decydująca się na pracę w mundurze. Uczniowie poznali też ofertę kontynuowania edukacji na Akademii Wymiaru Sprawiedliwości.

 

kpt. Cezary Jabłoński, rzecznik prasowy Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej