14 lutego 2023 roku funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim otrzymali awanse na wyższe stopnie służbowe, a dwóch z nich zostało wyróżnionych medalami „Za długoletnią służbę”.

8 lutego obchodziliśmy Dzień Tradycji Służby Więziennej - z tej okazji 14 lutego w Areszcie Śledczym w Piotrkowie Trybunalskim odbyła się uroczystość, podczas której dwóch funkcjonariuszy jednostki zostało odznaczonych srebrnymi medalami „Za długoletnią służbę”, jedna funkcjonariuszka otrzymała awans na wyższy stopień służbowy w korpusie oficerskim, pięcioro funkcjonariuszy awansowało w korpusie chorążych, trzynastu w korpusie podoficerskim, a pięcioro kolejnych otrzymało swój pierwszy w życiu awans na wyższy stopień służbowy starszego szeregowego Służby Więziennej.

Mając na względzie fakt, że w historii naszej formacji Dzień Tradycji Służby Więziennej obchodzony jest po raz pierwszy – Zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim ppłk Krystian Sobczak przedstawił rys historyczny kształtowania się państwowości II Rzeczpospolitej Polskiej, a chor. Bartosz Wojtaniec zreferował historyczne tło i uwarunkowania dekretu Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego z dnia 8 lutego 1919 roku "w sprawie tymczasowych przepisów więziennych", a także odczytał list wiceministra sprawiedliwości Michała Wosia.

Centralne obchody Dnia Tradycji Służby Więziennej odbyły się 8 lutego w Warszawie. Z funkcjonariuszami spotkali się przedstawiciele władz państwowych.

„Współcześni polscy więziennicy mają piękne tradycje. Służba Więzienna odwołuje się do Straży Więziennej z dwudziestolecia międzywojennego. W szeregach tej formacji służyli ludzie oddani państwu. Świadectwo swojego oddania złożyli przelewając krew za Ojczyznę”

- mówił wiceminister sprawiedliwości Michał Woś

 

„W imieniu Pana Prezydenta dziękuję wszystkim funkcjonariuszom Służby Więziennej za codzienną, sumienną służbę, która jest tak ważna dla naszego kraju. Wasza praca daje bezpieczeństwo obywatelom”

- powiedział minister w Kancelarii Prezydenta RP Andrzej Dera.

 

„Najważniejsze słowa, które w tym dniu należy przywołać, są znane od wieków i widoczne na naszych sztandarach. To Bóg, Honor i Ojczyzna. Na tych wartościach opiera się każda służba w słusznej sprawie”

- gen. Jacek Kitliński, Dyrektor Generalny Służby Więziennej.


 

kpt. Cezary Jabłoński, rzecznik prasowy Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej