30 września 2022 roku w Areszcie Śledczym w Piotrkowie Trybunalskim odbyło się sympozjum z udziałem m.in. arcybiskupa metropolity łódzkiego Grzegorza Rysia oraz kierownictwa Służby Więziennej okręgu łódzkiego.

Poza arcybiskupem Grzegorzem Rysiem i zastępcą Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Łodzi płk. Waldemarem Miksą w spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy wszystkich jednostek penitencjarnych leżących na terenie łódzkiego inspektoratu, kapelani z poszczególnych jednostek, przedstawiciele lokalnego samorządu oraz innych służb mundurowych.

Głównym tematem sympozjum była wymiana doświadczeń i koordynacja posługi duszpasterskiej w Zakładach Karnych i Aresztach Śledczych ponieważ jednostki mają rożną specyfikę, przebywają w nich odmienne kategorie osadzonych i wypracowane rozwiązania często są bardzo zróżnicowane. Nie wszystkie jednostki posiadają stałe kaplice i na czas mszy wykorzystywane są do tego celu różne pomieszczenia. Dyskusja pozwoliła zaadoptować sprawdzone rozwiązania w innych zakładach. Było to też pierwsze spotkanie kapelanów więziennych po zmianach administracyjnych granic okręgowych inspektoratów Służby Więziennej, które nastąpiły z początkiem bieżącego roku. Obecnie w granicach OISW w Łodzi poza jednostkami z Łodzi, Piotrkowa Trybunalskiego, Garbalina, Sieradza i Łowicza są dodatkowo jednostki z Włocławka, Kluczborka, Ostrowa Wielkopolskiego, Kalisza i Sierakowa Śląskiego. W czasie sympozjum omówiono kierunki współpracy Kościoła i Służby Więziennej w latach 2023-2024.

Spotkanie poprzedziła msza święta w kaplicy piotrkowskiego aresztu, której przewodniczył arcybiskup Grzegorz Ryś. Wyraził on swoją troskę o ludzi pełniących służbę w jednostkach penitencjarnych oraz o osoby pozbawione wolności. Podkreślał, że nigdy nie wolno przekreślać człowieka, który zgrzeszył i wszyscy powinniśmy ponosić wysiłek by mu pomóc naprawić błędy.

 

kpt. Cezary Jabłoński, rzecznik prasowy Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej