25 października 2023 roku na terenie Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim odbyły się ćwiczenia zakładające jednoczesne wystąpienie kilku ekstremalnych sytuacji.

Przebieg ćwiczeń

Po godzinie 10:00 w najbardziej newralgicznym budynku dla funkcjonowania piotrkowskiej jednostki penitencjarnej wybuchł pożar. Doszło do niego w pomieszczeniu z agregatem zasilającym wszystkie budynki aresztu gdy występują przerwy w dostawie prądu. To tu znajduje się m.in. stanowisko dowodzenia, magazyn uzbrojenia, archiwum i pomieszczenia administracyjne. Budynek został ewakuowany, a broń, amunicja i archiwa zabezpieczone. W tym samym czasie pod mury jednostki podeszła niezidentyfikowana grupa ludzi, którzy przerzucali na jej teren race i materiały zapalające. W oddziale mieszkalnym dla osadzonych stwarzających poważne zagrożenie społeczne, albo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa aresztu, tzw. niebezpiecznych, doszło do rażącego nieposłuszeństwa jednego z osadzonych.

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim przystąpili do gaszenia pożaru, odpierania napastników oraz przywracania porządku w oddziale dla osadzonych niebezpiecznych. Do działań skierowano wielu młodych funkcjonariuszy, którzy wstąpili do służby w ostatnich miesiącach. Dzięki temu, pod okiem starszej kadry, w kontrolowanych warunkach, mogli oni przećwiczyć w praktyce umiejętności, które nabyli w czasie dotychczasowej adaptacji. Wsparli ich wezwani na miejsce funkcjonariusze Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej.

Przebieg ćwiczeń zostanie poddany badaniu mającemu na celu ocenę realizacji procedur przez poszczególne piony służb. W czasie ćwiczeń nikt nie ucierpiał.

 

kpt. Cezary Jabłoński, rzecznik prasowy Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej