01 grudnia 2022 roku studenci Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filii w Piotrkowie Trybunalskim odwiedzili piotrkowską jednostkę penitencjarną

Wizyta miała na celu przybliżenie zagadnień związanych z wykonywaniem kary pozbawienia wolności oraz środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Studenci zapoznali się z zadaniami Służby Więziennej, warunkami pracy funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim oraz kryteria naboru do formacji. Ze studentami spotkał się ppor. Marcin Grzybowski starszy psycholog działu terapeutycznego, który zapoznał ich z infrastrukturą jednostki, stosowanymi zabezpieczeniami techniczno-ochronnymi oraz prowadzonymi oddziaływaniami resocjalizacyjnymi i terapeutycznymi. Ze słuchaczami UJK rozmawiał także kpt. Cezary Jabłoński starszy wychowawca działu penitencjarnego, który omówił strukturę organizacyjną jednostki oraz wymagania stawiane kandydatom do służby.

 

kpt. Cezary Jabłoński, rzecznik prasowy Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej