Zajęcia dla młodzieży na terenie aresztu poprowadzili funkcjonariusze Służby Więziennej w ramach programu edukacyjnego „W służbie prawu”.

2 marca 2023 roku w Areszcie Śledczym w Piotrkowie Trybunalskim odbyły się zajęcia dla uczniów piotrkowskiego oddziału szkoły TEB Edukacja. Spotkanie prowadzili funkcjonariusze aresztu w ramach ogólnopolskiego programu edukacyjnego związanego z prewencją przestępstw wśród młodzieży „W służbie prawu”. W ramach zajęć uczniowie odbyli lekcję dotyczącą zagadnień prawnych, podstawowych zasad prawa karnego oraz konsekwencji naruszania obowiązujących norm prawnych. Poznali infrastrukturę jednostki, stosowane zabezpieczenia oraz prowadzone oddziaływania resocjalizacyjne. Młodzież zapoznała się z zadaniami realizowanymi przez funkcjonariuszy Służby Więziennej, nowoczesnym wyposażeniem, uzbrojeniem, umundurowaniem i środkami ochrony osobistej. Uczniowie poznali też ofertę Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości.
 

kpt. Cezary Jabłoński, rzecznik prasowy Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej