8 stycznia 2024 roku oddano do użytku, po remoncie, oddział dla osadzonych stwarzających poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa aresztu.

Zadanie: „Budowa systemu CCTV w wersji IP w oddziale „N” wraz z budową infrastruktury wizualizującej w pomieszczeniu monitorowego i w sterowni Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim” dofinansowano ze środków Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy.

Dofinansowanie: 1 519 999,99 zł

Całkowita wartość: 1 519 999,99 zł

Zrealizowana inwestycja znacząco poprawi bezpieczeństwo i warunki pracy funkcjonariuszy. Korzystając z czasowego wyłączenia oddziału, wykonano także dodatkowe prace polegające na malowaniu cel mieszkalnych, korytarza, drzwi, krat oraz pozostałych pomieszczeń.

 

kpt. Cezary Jabłoński, rzecznik prasowy Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej