Przez dwa ostatnie miesiące 2022 roku trwały intensywne prace w Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim, dziś możemy zobaczyć efekt końcowy

Zadanie pn.: „Przebudowa pomieszczeń Ambulatorium z Izbą Chorych w zakresie poprawy bezpieczeństwa oraz wzmocnienie infrastruktury techniczno-ochronnej w Areszcie Śledczym w Piotrkowie Trybunalskim” sfinansowane zostało ze środków Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy i wyniosło w sumie 516 000,00 zł. W ramach prowadzonych prac wydzielono dodatkowe pomieszczenia z holu usytuowanego przed ambulatorium tj. poczekalnię dla osadzonych i magazyn na odzież, przebudowano pomieszczenia biurowe i pomieszczenia higieniczno-sanitarne, wydzielono dodatkowy pokój administracyjny oraz pomieszczenie socjalne zapewniając odpowiednie warunki pracy funkcjonariuszy i pracowników oraz zwiększając poziom ich bezpieczeństwa.

W ramach zadania zakupiono również urządzenie do prześwietlania bagażu oraz detektor złącz nieliniowych, które znacznie poprawią poziom bezpieczeństwa jednostki i zwiększą komfort wykonywania obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy.
 

kpt. Cezary Jabłoński, rzecznik prasowy Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej