„Szczęście to jedyna rzecz, która się mnoży, jeśli się ją dzieli” Albert Schweitzer

PUNKT WYJŚCIA

Misją Fundacji Anioły Edukacji jest stwarzanie warunków i rozwój kluczowych kompetencji człowieka żyjącego we współczesnym świecie, zwiększających jego samoświadomość oraz aktywność edukacyjną, zawodową, kulturalną i społeczną. Jednym ze sposobów realizacji celów statutowych jest promocja czytelnictwa.

CEL

Kontakt z bliskimi, w tym z dziećmi, jest niezwykle istotny dla osadzonych. Również z rozwojowego punktu widzenia ma on ogromne znaczenie dla dzieci, których rodzic nie może każdego dnia, wspólnie z nim, iść przez życie. Areszt Śledczy w Poznaniu stara się ze wszech miar, by wizyta dziecka w jednostce penitencjarnej była jak najmniej trudnym doświadczeniem. W związku z powyższym od lat staramy się tworzyć waunki, które pomimo trudnych okoliczności nie będą wpływały negatywnie na najmłodszych.

DZIAŁANIE

Dyrektor Aresztu Śledczego w Poznaniu podpisał z fundacją porozumienie o współpracy. W ramach współpracy z Aresztem Śledczym fundacja przekazała celem wykorzystania podczas widzeń z rodzinami zestaw książek dla dzieci oraz zabawek. Dary są wykorzystywane obecnie podczas widzeń z rodzinami, cieszą się sporym zainteresowaniem wśród najmłodszych. Jest to pierwsza wspólna akcja, natomiast jakość współpracy pozwala twierdzić, że na pewno nie ostatnia. W chwili obecnej trwają rozmowy nad kolejnym wspólnym projektem, tym razem swoim zakresem obejmującym osadzonych w Areszcie Śledczym w Poznaniu.

 

 

ppor. Mariusz Szymański

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej