17 października 2023r., poznański areszt odwiedziła jedna z klas pierwszych Zespołu Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego. Spotkanie zrealizowano w ramach ogólnopolskiego programu edukacyjnego ''W Służbie Prawu''.

Projekt "W SŁUŻBIE PRAWU" ukierunkowany jest na prewencję przestępstw poprzez podniesienie świadomości prawnej młodzieży i przywołanie realiów więziennej rzeczywistości, która towarzyszy osadzonym i jest efektem kolizji z prawem. Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Poznaniu przybliżyli młodzieży zagadnienia związane z prawem karnym, potrzebą przestrzegania norm społecznych i przedstawili podstawowe informacje na temat polskiego systemu więziennictwa.

Dzięki projektowi uczniowie podnieśli swą świadomość prawną. Młodzież z uwagą wysłuchała prelekcji prowadzonych przez funkcjonariuszy Służby Więziennej. Spotkanie zakończyło się krótkim spacerem po terenie jednostki penitencjarnej.

Ponadto prowadzący zajęcia zaprezentowali Służbę Więzienną jako formację, z którą warto zaplanować swoją karierę zawodową.

 

Tekst/zdjęcia: st. szer. Hubert Urbański

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej