1 maja to Międzynarodowe Święto Pracy, dla wielu z nas to początek długiego weekendu.

Jednak niezależnie od dnia funkcjonariusze Służby Więziennej zapewniają bezpieczeństwo na terenie jednostek organizacyjnych.

2 maja - Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Barwy naszej narodowej flagi pochodzą od herbu państwa. Górny pas – biały – wywodzi się od białego orła i białej litewskiej Pogoni, dolny – czerwony – od pola tarczy herbowej. Po wybuchu powstania listopadowego wprowadzono biało-czerwone kokardy wojskowe. Biel symbolizowała na nich „dobro i czystość dążeń narodu polskiego”, a czerwień „dostojność i majestat władców polskich”. W heraldyce biel jest symbolem czystości, lojalności, pokory i szlachetności. Czerwień oznacza miłość, dzielność, żarliwość i poświęcenie.

Święto Narodowe Trzeciego Maja – polskie święto państwowe ustanowione w 1919 roku oraz ponownie w 1990 roku. 3 maja świętujemy rocznicę uchwalenia najważniejszego aktu prawnego, który reguluje ustrój polityczny państwa. Obecnie obowiązująca konstytucja jest wskazana wprost w słowach roty ślubowania funkcjonariuszy Służby Więziennej wstępujących do służby.

W poznańskich obchodach 3 maja Służbę Więzienną reprezentował Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu płk Robert Jóźwiak wraz z ppłk Przemysławem Banaszakiem Dyrektorem Aresztu Śledczego w Poznaniu.

Majówkę zakończyliśmy Dnieniem Strażaka, czyli obchodzonym 4 maja międzynarodowym świętem, będącym okazją do podziękowania wszystkim strażakom za ich codzienną służbę!

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej