Funkcjonariusze Działu Ochrony Aresztu Śledczego w Poznaniu w okresie od 09.10.2023r., do 13.10.2023r., doskonalili swoje umiejętności strzeleckie w ramach strzelań programowych.

Ustawa o Służbie Więziennej w artykule pierwszym stanowi, że Służba Więzienna jest umundurowaną i uzbrojoną formacją podległą Ministrowi Sprawiedliwości. Szkolenie z zakresu użycia lub wykorzystania broni jest jednym z priorytetowych elementów kształcenia funkcjonariuszy Służby Więziennej.

 

W czasie pobytu na terenie Strzelnicy w Mutowie funkcjonariusze Działu Ochrony doskonalili nie tylko swoje umiejętności strzeleckie. Przeprowadzono między innymi szkolenie z zakresu realizowania czynności konwojowych, użycia i wykorzystania Środków Przymusu Bezpośredniego, a także podejmowania działań zmierzających do zapobiegania samobójstwom wśród osadzonych.

 

Szkolenie strzeleckie funkcjonariuszy Działu Ochrony obejmowało strzelanie z pistoletu Walther P-99, Pistoletu Maszynowego wz. 2006, karabinka Beretta ARX 160 oraz strzelby gładkolufowej Mossberg kal. 12.

 

Funkcjonariusze w czasie wszystkich strzelań zużyli:

8950 szt. amunicji kaliber 9mm – stosowanej w pistoletach i pistoletach maszynowych

8355 szt. amunicji kaliber 5.56mm – stosowanej w karabinku Beretta ARX 160

7530szt. amunicji ''Chrabąszcz 50'' – stosowanej w strzelbach Mossberg kal. 12

 

 

tekst/zdjęcia: st. szer. Hubert Urbański
 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej