Autorski program resocjalizacji prowadzony przez psychologów Aresztu Śledczego w Poznaniu.

W programie uczestniczą skazani, którzy dokonali przestępstw o charakterze agresywnym, lub którzy demonstrują zachowania agresywne lub w przeszłości takie prezentowali. Dodatkowo w programie mogą uczestniczyć wszyscy osadzeni, u których w trakcie pracy psychologiczno-wychowawczej zidentyfikowano deficyty w obszarze posiadanych kompetencji społecznych.

Podstawowym celem programu jest przekazanie uczestnikom dodatkowych umiejętności oraz rozwijanie już posiadanych w celu jak najlepszego funkcjonowania w społeczności otwartej.

Uczestnicy dopuścili się zachowań społecznie nieakceptowanych, czyli takich które godzą w ogólnie przyjęty ład i porządek. Jednym z głównych celów programu, poza rozwojem posiadanych umiejętności i nabywaniem nowych, jest redukcja podejmowanych zachowań agresywnych. Wzrost i rozwój w zakresie kompetencji społecznych jest jednym z najtrudniejszych do ewaluacji obszarów funkcjonowania człowieka, jednak zmniejszenie częstotliwości występowania zachowań agresywnych jest już możliwe.

Agresją nazywamy każde zachowanie, powodujące szkody. Zależnie od obiektu, na który skierowane jest zachowanie, wyróżniamy przemoc, to jest agresję wobec innych ludzi i – być może – zwierząt, a nawet wszelkich innych form życia; wandalizm, czyli niszczenie rzeczy; oraz samoagresję lub autoagresję, czyli krzywdzenie siebie samego.

Program oparty jest na modelu poznawczo-behawioralnym. Jest to jeden z najpopularniejszych wykorzystywanych obecnie w psychologii paradygmatów. Może być on wykorzystywany zarówno w pracy indywidualnej jak i grupowej. Podejście poznawczo-behawioralne, jak wynika z samej nazwy łączy w sobie teorię poznawczą oraz społecznego uczenia. Koncentruje się zarówno na zewnętrznym zachowaniu jednostki, jak i na jej procesach wewnętrznych - uczuciach i myśleniu.

Strategie i metody oddziaływań poznawczo-behawioralnych można podzielić na dwie grupy. Pierwsza z niech koncentruje się na zmianie błędnych przekonań wpływających na niewłaściwą ocenę własnych działań, druga grupa ma na celu korygowanie wadliwych sposobów zachowania się i naukę właściwych reakcji. Programy wykorzystujące podejście poznawczo-behawioralne są z powodzeniem wykorzystywane w resocjalizacji ale też szerzej w psychoterapii na całym świecie.

Celem programu jest więc wyuczenie pożądanych postaw poprzez warsztat psychologiczny, wykład, czy też pracę w grupie. Podstawą nawiązywania dojrzałych relacji interpersonalnych oraz powstrzymywania się od agresji jest dojrzałość emocjonalna oraz posiadane umiejętności społeczne. Radzenie sobie ze stresem, umiejętności komunikacyjne czy zachowania asertywne gwarantują satysfakcjonujące relacje z innymi ludźmi i pozwalają nawet najbardziej trudne sytuacje rozwiązywań w bezpieczny dla obydwu stron sposób. Program zamyka nawiązanie do zajęć dotyczących uzależnień. Często bowiem właśnie uzależnienie od alkoholu lub środków odurzających jest czynnikiem spustowym do zachowań agresywnych.

Cyklicznie prowadzono spotkania przynoszą wymierne efekty zarówno w ocenie prowadzących, jak i samych uczestników: 

"Dzięki tym spotkaniom inaczej patrzę na niektóre rzeczy, zaczynam rozumieć co robiłem źle. Wiem, że nie będzie to łatwe, ale postaram się poprawić i inaczej traktować rodzinę" Andrzej, skazany z art. 207 kk.

 

por. Mariusz Szymański

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej