W dniu 09.12.2023r w galerii Stowarzyszenia Dom Trzeźwości odbył się wernisaż wystawy malarstwa współczesnego pt. „Skazani na sztukę II”. Wydarzenie zostało zorganizowane dzięki współpracy Aresztu Śledczego w Poznaniu ze Stowarzyszeniem Dom Trzeźwości.

Wernisaż został uroczyście otwarty przez Pana Waldemara Nowika (Prezesa Zarządu Stowarzyszenia) oraz Dyrektora Aresztu Śledczego w Poznaniu ppłk Przemysława Banaszaka. Wernisaż jest dowodem na to, jak bardzo ważne miejsce zajmuje twórczość artystyczna w procesie resocjalizacji. Ostanie, przed pandemią Covid-19, takie wydarzenie odbyło się w galerii Stowarzyszenia w grudniu 2019r., a w 2020 roku wernisaż przyjął formę online. Resocjalizacyjna rzeczywistość pedagogiczna od lat poszukuje nowych przestrzeni. Dla swoich potrzeb adaptuje też przestrzeń kultury, której w dużej mierze Areszt Śledczy w Poznaniu poświęca znaczną część oddziaływań. W resocjalizacji ważny jest oprócz konsumpcji kultury również czynny udział w jej tworzeniu. Im bardziej indywidualnie ekspresyjne są dzieła sztuki tym bardziej stanowią manifestację osobowości jednostki. Ponadto oddziałują one na swego twórcę, czego efektem jest rozładowanie napięcia zwłaszcza w przypadku osób zagrożonych procesem suicydalnym. Powstające rękodzieło jest przede wszystkim „portretem” osobowości autora, pozwala dotrzeć bardzo głęboko w świat myśli, radości czy smutków. Dla niektórych osób jest to jedyna pośrednia forma uzewnętrznienia własnego świata przeżyć za pomocą symboli. Udział osób pozbawionych wolności w zajęciach artystycznych ma na celu kształtowanie kompetencji społecznych i poznawczych, stanowiących podstawę „sztuki życia” w warunkach izolacji więziennej i poza nią. W wernisażu uczestniczyli w ramach zajęć kulturalno-oświatowych skazani z Aresztu Śledczego w Poznaniu oraz z Oddziału Zewnętrznego w Koziegłowach.

Tekst:

mjr Anna Michalik-Matuszak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej