Dokładnie 104 lata temu, po 123 latach zaborów Polska odzyskała niepodległość. W radomskich obchodach tych wydarzeń Służbę Więzienną reprezentował Zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego w Radomiu ppłk Dominik Salak wraz z pocztem sztandarowym.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą odprawioną w radomskiej katedrze, którą celebrował ksiądz biskup Marek Solarczyk. Przywitał on wiernych, zwracając się szczególnie do pocztów sztandarowych:

- Krzyż będący na szczycie wielu sztandarów jest potwierdzeniem oddania i poświęcenia oraz wierności i gotowości, aby wsłuchać się, przyjąć i trwać razem z tymi, którzy odkrywają to co dobre i prawdziwie, przy których dar wolności staje się pięknem kształtującym człowieka i wspólnotę – powiedział biskup Marek Solarczyk.

Po Mszy Świętej nastąpił tradycyjny przemarsz na Rynek w Radomiu, pod Pomnik Czynu Legionów. Uroczyście odśpiewano hymn państwowy oraz wręczono odznaczenia resortowe.  Następnie odczytano apel pamięci, oddano salwę honorową i złożono kwiaty pod Pomnikiem oddając hołd poległym w walce o obronę Ojczyzny.

 

 

opracowanie: ppor. Michał Słowiński 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej