11 listopada jest oprócz Święta Odzyskania Niepodległości również corocznie okresem awansów w Służbie Więziennej.

W uroczystościach w radomskiej jednostce wzięła udział kadra kierownicza na czele z Dyrektorem Aresztu Śledczego w Radomiu ppłk. Robertem Piwko i jego zastępcami oraz zaproszeni goście – Sędzia Sądu Okręgowego w Radomiu Przewodniczący III Wydziału Penitencjarnego i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych – Pan Marcin Kobylski oraz Sędzia Sądu Okręgowego w Radomiu Zastępca Przewodniczącego III Wydziału Penitencjarnego i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych – Pan Jerzy Kosiela.

Uroczystości rozpoczął meldunek złożony przez por. Emila Kopcia – zastępcę kierownika działu ochrony, o gotowości funkcjonariuszy do udziału w uroczystości. Następnie uroczyście wprowadzono poczet sztandarowy Aresztu Śledczego w Radomiu, odegrano i odśpiewano hymn państwowy.

Z okazji uroczystości awanse na wyższe stopnie służbowe otrzymało w sumie 6 funkcjonariuszy w korpusie oficerskim, 4 funkcjonariuszy w korpusie chorążych, 34 funkcjonariuszy w korpusie podoficerskim i 27 w korpusie szeregowych. 

Następnie Dyrektor Aresztu Śledczego w Radomiu ppłk Robert Piwko skierował do awansowanych funkcjonariuszy słowa uznania i podziękowania za dotychczasową służbę. Gratulacje złożył również Sędzia Sądu Okręgowego w Radomiu Przewodniczący III Wydziału Penitencjarnego i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych – Pan Marcin Kobylski, zaś w imieniu awansowanych funkcjonariuszy głos zabrał kpt. Hubert Bąk – kierownik działu kwatermistrzowskiego.

Wszystkim awansowanym funkcjonariuszom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów

 

 

tekst: ppor. Michał Słowiński

zdjęcia: ppor. Marcin Obremski 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej