W Areszcie Śledczym w Radomiu odbyło się spotkanie skazanych z przedstawicielem Biblioteki Miejskiej w Radomiu.

W ramach podpisanego porozumienia między Dyrektorem Aresztu Śledczego w Radomiu a przedstawicielami Biblioteki Miejskiej w Radomiu skazani uczestniczą w cyklicznych zajęciach czytelniczych z pracownikiem biblioteki miejskiej. Podczas tego zajęć skazani mają możliwość omówienia nowości książkowych goszczących na rynku bibliotecznym.

Promocja czytelnictwa w jednostce penitencjarnej jest wpisana w codzienną pracę kadry penitencjarnej. Czytanie otwiera umysł, wzbogaca słownictwo, uczy poprawnego pisania, a także pomaga w zdobywaniu wiedzy o świecie. Osadzeni bardzo chętnie sięgają po książki podczas odbywania kary pozbawienia wolności, gdyż pomaga im to w jakimś stopniu oderwać się od więziennej rzeczywistości.

Kolejny raz w Areszcie Śledczym w Radomiu gościła Pani Marta Trojanowska, która w 2018 roku zdobyła tytuł Bibliotekarza Roku. Jest organizatorką lekcji bibliotecznych dla przedszkoli oraz szkół podstawowych, a także wystaw historycznych i książkowych. Jako pierwsza zdecydowała się prowadzić systematycznie zajęcia czytelnicze dla skazanych w radomskim więzieniu, co niewątpliwie wpływa pozytywnie na ich resocjalizację.

 

Tekst i zdjęcia: por. Aneta Baran

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej