Postanowieniem z dnia 21 marca 2023 r. funkcjonariusz Aresztu Śledczego w Radomiu sierż. sztab. Konrad Szymański odznaczony został Brązowym Krzyżem Zasługi. Odznaczenie nadał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

Krzyż Zasługi został ustanowiony w 1923 r. i nadawany jest osobom, które położyły zasługi dla państwa lub obywateli, spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść państwu lub obywatelom, ofiarną działalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną. Krzyż Zasługi może być nadany tej samej osobie w każdym stopniu dwukrotnie. Przed nadaniem Krzyża Zasługi wyższego stopnia powinny upłynąć co najmniej 3 lata. Odstępstwo od tej zasady dopuszczalne jest wyjątkowo.

W celu popularyzowania rozwoju Ruchu Honorowego Krwiodawstwa w Służbie Więziennej generał Jacek Kitliński – Dyrektor Generalny Służby Więziennej, zarządzeniem nr 74 z dnia 21.12.2017 roku – powołał Zespół ds. Popularyzacji Honorowego Krwiodawstwa w Służbie Więziennej. Członkiem tego zespołu został między innymi Szymański Konrad – koordynator akcji- wiceprezes klubu HDK PCK „Kropelka Sprawiedliwości” przy Areszcie Śledczym w Radomiu. Funkcjonariusz jest także jednym z pomysłodawców i sponsorów baneru klubowego. W okresie swojej działalności w szeregi Klubu kolega Szymański Konrad pozyskał ponad 70 członków-dawców krwi funkcjonariuszy, jak i pracowników cywilnych, w tym około 40 dawców pierwszorazowych. Za swoją pracę społeczną na rzecz rozwoju organizacji czerwonokrzyskiej i ruchu honorowego krwiodawstwa sierż. sztab. Konrad Szymański został dotychczas wyróżniony Medalem Prezydenta Miasta Radomia jak również dyplomami i podziękowaniami od Dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu, Zarządu Głównego i Okręgowego PCK.

Gratulujemy godnej podziwu postawy!

www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/wicewojewoda-mazowiecki-wreczyl-odznaczenia-panstwowe13

Tekst i zdjęcia : por. Aneta Baran

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej