20.10.2023 r. w Areszcie Śledczym w Radomiu odbyły się ćwiczenia w zakresie działań ochronnych, pk.: "Kozia Góra 2023”.

W trakcie ćwiczeń  wykonywane były zadania służbowe przez Funkcjonariuszy Aresztu wraz z Funkcjonariuszami Policji Radomskiej oraz Państwowej Straży Pożarnej. W toku ćwiczeń sprawdzona została mobilność funkcjonariuszy po uruchomieniu instrukcji alarmowej i podjęcie szeregu działań ochronnych.

Ćwiczenia rozpoczęły się częścią oficjalną – przywitaniem gości przez Dyrektora Aresztu Śledczego w Radomiu ppłk Roberta Piwko.

Następnie odegrano 3 epizody, przeprowadzone jeden po drugim.

1. Podłączenie ładunku wybuchowego przy rozdzielni gazu.

2. Wzięcie zakładnika.

3. Napad na konwój.

Celem ćwiczeń było doskonalenie umiejętności negocjacyjnych oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych i często zagrażających realnie życiu funkcjonariuszy SW, a także pozostałych formacji mundurowych współpracujących na co dzień z jednostką radomską.

W przebiegu poszczególnych epizodów został pokazany wysoki profesjonalizm służb mundurowych w zgrywaniu działań Funkcjonariuszy Aresztu Śledczego, Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej.

Wspólne manewry stały się okazją do wzajemnej wymiany doświadczeń, zarówno na poziomie dowódców, kierowników, jak i poszczególnych funkcjonariuszy.

 

st. szer.Karolina Banasiak

https://www.cozadzien.pl/zdjecia/kozia-gora-2023-cwiczenia-w-areszcie-sledczym-zdjecia/95724/12

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej