W dniu 3 marca kilkunastu osadzonych w ramach programu resocjalizacyjnego wzięło udział w spotkaniu z doradcą zawodowym z Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu.

Służba Więzienna podejmuje szereg działań na rzecz przygotowania skazanych do funkcjonowania w społeczeństwie i na rynku pracy po opuszczeniu zakładów karnych. Zdobycie satysfakcjonującej pracy po odbyciu kary pozbawienia wolności to jeden z podstawowych problemów z jakimi borykają się osoby opuszczające zakłady karne. Jedną z form resocjalizacji jest aktywizacja zawodowa skazanych, w ramach której biorą oni udział w szkoleniach zawodowych nabywając nowe umiejętności, podejmują pracę w jednostkach penitencjarnych, a także uczą się podejmować konkretne działania na rynku pracy. Pan Konrad Ćwintal, doradca zawodowy z Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu zapoznał uczestników programu ze strukturą urzędu, a także przedstawił informacje potrzebne osobom poszukującym pracy oraz bezrobotnym. Ponadto skazani dowiedzieli się jak uzyskać pomoc przy podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, aby zwiększyć swą atrakcyjność na rynku pracy oraz jak uzyskać pomoc finansową z Urzędu Pracy, by założyć własną działalność gospodarczą. Spotkanie spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony skazanych. Nabyta wiedza o współczesnych metodach poszukiwania pracy to kolejny krok, który ułatwi uczestnikom programu znalezienie satysfakcjonującego zatrudnienia po opuszczeniu zakładu karnego.

Tekst i zdjęcia: por. Joanna Karpeta

Na zdjęciu widoczni skazani podczas spotkania z doradcą zawodowym z PUP w Radomiu. Rozmiar: 54.9 kB
Na zdjęciu widoczni skazani podczas spotkania z doradcą zawodowym z PUP w Radomiu. Rozmiar: 45.1 kB
Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej