21 września w Areszcie Śledczym w Radomiu przy współpracy Komendy Miejskiej Policji w Radomiu i Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu odbyły się ćwiczenia ochronne.

Scenariusz ćwiczeń zakładał 3 epizody.

Pierwszym było zgromadzenie się grupy pseudokibiców solidaryzujących się z jednym z osadzonych i wyrażającymi niezadowolenie ze zmian w Kodeksie Karnym Wykonawczym. Pseudokibice odpalili race, które przerzucali przez teren ogrodzenia zewnętrznego. Wystawiono stanowiska uzbrojone, wzmocniono obserwacje terenu oraz powiadomiono jednostki Policji. Przybyli na miejsce funkcjonariusze Policji patrolowali teren w okolicy jednostki oraz zatrzymali uczestników zajścia.

W wyniku przerzucania rac zapaleniu uległy kontenery na śmieci znajdujące się po drugiej stronie wygrodzenia rozpoczynając drugi epizod ćwiczeń. Dowódca zmiany polecił utworzenie drużynki ppoż. oraz podjęcie próby ugaszenia pożaru własnymi siłami, jednak ze względu na rozmiar pożaru konieczne było wsparcie jednostek Państwowej Straży Pożarnej, dzięki której sprawnie udało się ugasić pożar.

Trzecim epizodem ćwiczeń było zabarykadowanie się dwóch osadzonych po zakończonych widzeniach na sali widzeń, demonstrując w ten sposób swoje niezadowolenie ze zmian wynikających z KKW. Na miejsce wysłano grupę interwencyjną wyposażoną w środki ochrony osobistej oraz środki przymusu bezpośredniego oraz negocjatora i psychologa. Niestety negocjacje nie skłoniły osadzonych do poddania się i rozbrojenia barykady i mimo wezwania do zachowania zgodnego z prawem zaczęli oni atakować funkcjonariuszy, rzucając w ich stronę krzesła. Konieczne było siłowe usunięcie barykady i obezwładnienie agresorów.

Występujące bezpośrednio po sobie epizody wymagały szybkiego i sprawnego reagowania oraz komunikacji i współdziałania, jednocześnie pokazując profesjonalizm i wyszkolenie radomskich funkcjonariuszy.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej