W dniu 5 maja br. Pan Wojciech Kubiak, muzyk, spotkał się ze skazanymi w Areszcie Śledczym w Radomiu.

W ramach programu resocjalizacyjnego kształtowania wartości patriotycznych i obywatelskich u osób pozbawionych wolności, skazani mieli możliwość uczestnictwa w spotkaniu z muzykiem Piotrem Kubiakiem. Według naszego Gościa „cały świat to nasza ojczyzna”. Podczas koncertu pan Kubiak opowiedział o swoich licznych podróżach po Polsce i Europie, a jego opowieść była przeplatana świetnie zagranymi rockowymi balladami. Artysta swój ogromny patriotyzm do kraju wyraził piosenkami, z czego część utworów była jego autorstwa.  Spotkanie z Panem Wojciechem Kubiakiem, poza  walorami muzycznymi, miało ogromną wartość historyczną. Skazani czynnie uczestniczyli w dyskusji  z muzykiem na temat historii Polski, co niewątpliwie miało ogromny wpływ na kształtowanie postaw patriotycznych oraz szacunek osadzonych do własnego kraju.

Tekst: por. Aneta Baran

Zdjęcia: ppor. Marcin Obremski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej