Każdego roku w dniu 07.08. obchodzimy Dzień Pracownika Opieki nad Osobami Starszymi. Jest to praca bardzo potrzebna, często niedoceniana i niewidoczna. Do jednostek penitencjarnych w całym kraju, w tym do Aresztu Śledczego w Radomiu, trafiają osoby w różnym wieku, w różnym stanie zdrowia i z różnymi ograniczeniami.

Dlatego tak ważne w procesie resocjalizacji jest indywidualne podejście do osadzonego.
W radomskim areszcie od lat przeprowadzany jest skierowany do skazanych kurs Opiekuna Osób Starszych i Niepełnosprawnych realizowany ze środków Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej oraz Pomocy Pokrzywdzonym, który pozwala nie tylko nabyć nowe umiejętności i zwiększyć swoją atrakcyjność na rynku pracy, ale również kształtuje umiejętności społeczne i rozwija empatię wśród uczestników.

Zajęcia prowadzą wykwalifikowani instruktorzy, którzy przekazują wiedzę z zakresu podstawowych zagadnień i aspektów prawnych, a także roli asystenta w życiu osobistym osoby starszej. Uczą praktycznych umiejętności niezbędnych w opiece nad taką osobą, udzielania pierwszej pomocy oraz pielęgnacji osób starszych. 

Zaakceptowanie swojej niepełnosprawności wymaga czasami wiele czasu i wysiłku. Wśród osób pozbawionych wolności są także osoby poruszające się o kulach czy na wózkach inwalidzkich. Takie osoby wymagają specjalistycznych oddziaływań z uwagi na swoją niepełnosprawność. Doznanie niepełnosprawności to z całą pewnością dla osoby nią dotkniętej ogromne przeżycie. Całe dotychczasowe życie ulega zmianie, trzeba pogodzić się ze zmienionym obrazem siebie,
z ograniczeniami i ich konsekwencjami, nauczyć się od nowa funkcjonowania w środowisku zdrowych ludzi. Należy odpowiedzieć sobie na szereg trudnych pytań, a odpowiedzi, jakie się pojawią zadecydują o tym, jak dana osoba poradzi sobie z niepełnosprawnością. Szczególne znaczenie ma to w przypadku takich osób, które popełniły przestępstwo. Wskazanie im możliwych dróg w odpowiednim momencie odbywania kary pozbawienia wolności może pozytywnie wpłynąć na proces resocjalizacji poprzez uświadomienie, że niepełnosprawność nie musi wykluczyć ich z życia w społeczeństwie po opuszczeniu zakładu karnego.

Kadra penitencjarna Aresztu Śledczego w Radomiu w swoich oddziaływaniach uwzględnia również tą grupę osadzonych. Przy współpracy z organizacjami zewnętrznym m.in. Fundacją Polska bez Barier przeprowadzane są programy resocjalizacyjne takie jak „Niepełnosprawność -  z tolerancją na Ty” czy „Niepełnosprawni – pełnoprawni”. Osadzeni mogą przekonać się, że ograniczenia ruchowe nie muszą zaważyć na realizowaniu pasji, marzeń, pracy zawodowej, uprawiania sportu czy spełniania się w rolach społecznych. Prezentowany jest również nowoczesny sprzęt ułatwiający codzienne życie. To dla niepełnosprawnych skazanych motywacja do aktywnego życia bez barier.

 

 

opracowanie: ppor. Michał Słowiński 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej