Kolejna grupa uczniów z radomskich szkół średnich wzięła udział w lekcji wychowawczej za murami radomskiej jednostki

Uczniowie z Zespołu Szkół Elektronicznych w Radomiu zapoznali się ze specyfiką służby, poznali korzyści płynące z zostania funkcjonariuszem Służby Więziennej, a co za tym idzie posiadania pewnego i stabilnego źródła zatrudnienia. 


Ponadto przeprowadzono pogadankę w ramach Pilotażowego Programu Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczącą przeciwdziałaniu przestępczości, kształtowania wśród młodzieży postaw patriotycznych, obywatelskich i niepodległościowych. Przybliżono również rolę Służby Więziennej w systemie bezpieczeństwa Państwa. Następnie, w ramach działań profilaktycznych wysłuchali historii jednego ze skazanych odbywających karę pozbawienia wolności, który przestrzegał ich przed zejściem ze ścieżki praworządności.

 

tekst: ppor. Michał Słowiński

zdjęcia: ppor. Marcin Obremski 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej