W dniu 2 czerwca 2023 roku w Areszcie Śledczym w Radomiu odbyła się konferencja naukowa „Pomoc postpenitencjarna uregulowania prawne i rozwiązania praktyczne”, zorganizowana przez Akademię Handlową Nauk Stosowanych w Radomiu oraz Areszt Śledczy w Radomiu.

 

W ramach konferencji poruszone zostały zagadnienia dotyczące między innymi: roli pomocy postpenitencjarnej w powrocie do rodziny osób opuszczających zakłady karne, organizacji Trzeciego Sektora w systemie pomocy postpenitencjarnej –przykłady dobrych praktyk, zadań Ośrodków Pomocy Społecznej w zakresie pomocy osobom opuszczającym zakłady karne oraz aktywizacji zawodowej osób opuszczających zakłady karne- bariery i wyzwania.

Konferencja naukowa została objęta patronatem honorowym Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Lublinie.

W wydarzeniu uczestniczyli między innymi: kierownictwo i funkcjonariusze Służby Więziennej, przedstawiciele Urzędu Pracy, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, przedstawiciele sądownictwa oraz służby kuratorskiej a także kadra naukowa AHNS w Radomiu.

Tekst i zdjęcia: por. Aneta Baran

Na zdjęciu widoczni uczestnicy konferencji naukowej oraz funkcjonariusze Służby Więziennej Rozmiar: 1.7 MB
Na zdjęciu widoczny Dyrektor Aresztu Śledczego w Radomiu oraz uczestnicy konferencji naukowej Rozmiar: 1.7 MB
Na zdjęciu widoczni uczestnicy konferencji naukowej oraz funkcjonariusze Służby Więziennej Rozmiar: 2.0 MB
Na zdjęciu widoczny Zastępca Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Lublinie oraz uczestnicy konferencji naukowej Rozmiar: 1.2 MB
Na zdjęciu widoczni uczestnicy konferencji naukowej oraz funkcjonariusze Służby Więziennej Rozmiar: 2.0 MB
Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej