W dniu 27.04.2022r. Dyrektor Aresztu Śledczego w Radomiu mjr Robert Piwko wraz z Rektorem Akademii Handlowej Nauk Stosowanych prof. AHNS dr Elżbietą Kielską podpisali porozumienie o kontynuacji wieloletniej współpracy pomiędzy radomską jednostką penitencjarną i AHNS.

Podczas spotkania podsumowano dotychczasowe osiągnięcia obfitujące między innymi w organizowane wspólnie konferencje naukowe, wizyty studentów w areszcie śledczym oraz wymianę doświadczeń w prowadzeniu oddziaływań resocjalizacyjnych.
Uczestnicy spotkania ustalili także nowe obszary działania, z których na pierwszym planie znajdować się będzie kreowanie pozytywnego wizerunku naszej formacji oraz prowadzenia wśród studentów AHNS rekrutacji kandydatów do Służby Więziennej.

Tekst: kpt. Bartosz Zylik

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej