W dniu 9 sierpnia zakończył się kolejny kurs zawodowy dla grupy 8 osadzonych finansowany z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

Szkolenia oraz kursy zawodowe

Są to jedne z najistotniejszych elementów procesu społecznej readaptacji osób pozbawionych wolności. Zwiększenie szansy na znalezienie zatrudnienia po opuszczeniu zakładu karnego ma znaczący wpływ na zminimalizowanie u skazanych ryzyka powrotu do przestępstwa. Dynamiczne zmiany zachodzące w społeczeństwie oraz intensywny postęp technologiczny powodują, że posiadanie różnych kwalifikacji zawodowych staje się niezbędne dla funkcjonowania na rynku pracy. Nowe umiejętności pozwalają osadzonym opuszczającym więzienne mury na znalezienie zatrudnienia, samodzielne utrzymanie się i tym samym prowadzenie życia zgodnego z przyjętymi normami społecznymi. Dodatkowo, zdobyty zawód daje szansę na świadczenie pracy już podczas odbywania kary i spłatę zobowiązań finansowych jeszcze w trakcie pobytu w więzieniu.

Niezwykle dynamiczny rozwój branży klimatyzacyjnej sprawia, iż monter klimatyzacji to umiejętności które są aktualnie poszukiwane na rynku pracy i będą poszukiwane w przyszłości. Nie ulega wątpliwości, że nabycie przez skazanych właśnie takich kwalifikacji zawodowych przyczynia się do wzrostu ich szans na wyjście z obszaru szczególnie zagrożonego wykluczeniem społecznym. Przeprowadzony kurs obejmował część teoretyczną, a także ćwiczenia praktyczne w zakresie instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zakończone montażem i uruchomieniem klimatyzatorów typu SPLIT.

Należy nadmienić, iż tematyka szkoleń zawodowych prowadzonych w zakładach karnych jest dostosowywana do rozpoznanych potrzeb rynku pracy.

 

Opracowanie: por. Joanna Karpeta

Zdjęcia: ppor. Michał Słowiński

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej